V rámci problematiky GDPR  nabízíme tyto služby:

Analýza zpracování osobních údajů a jejich souladu s GDPR

Analyzujeme všechny potřebné firemní procesy, při nichž nakládáte s osobními údaji. Včetně souvisejících aplikací, jimiž data procházejí v rámci příprav na GDPR.

Spolupracujeme při konzultacích výsledků analýzy a následné kroky s profesionálním právním poradcem a společně definujeme úkony potřebné právě pro vaše podnikání. Mezi doporučeními je též vyhodnocení, zda Vaše společnost například musí ustanovit roli DPO (Data Protection Officer – Pověřenec pro ochranu osobních údajů), zda provést přípravu analýzy rizik či podniknout další kroky určené pouze některým společnostem.
Pomůžeme Vám s přípravou akčního plánu, podle něhož budete postupovat tak, aby všechny potřebné kroky pro soulad s nařízením GDPR proběhly k datu platnosti nařízení – 25. května 2018.
Zrevidujeme a následně i upravíme dle potřeby vnitřní směrnice vaší společnosti.
Navrhneme opatření kybernetické bezpečnosti tak, aby vše systémy vyhověly požadavkům GDPR a nedošlo k úniku informací a zajištění souhlasů ke zpracování osobních dat od všech subjektů.
Zrealizujeme pro vaše zaměstnance nezbytná školení týkající se problematiky nakládání s osobními údaji, pomůžeme s nastavením rolí a jejich oprávnění.
Pomůžeme zrevidovat smlouvy s dodavateli, odběrateli i zaměstnanci.

Všechny kroky je nutné stihnout do 25. května 2018, kdy nařízení GDPR vejde v platnost.

Role DPO – Data Protection Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Nabízíme výkon role Pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci externí spolupráce.

Popis role:

Data Protection Officer neboli DPO (česky Pověřenec pro ochranu osobních údajů) je nově vytvořenou pracovní pozicí podle nařízení GDPR. Hlavním úkolem DPO bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Více zde

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...