Enterprise Architektura
Enterprise Architektura ICT (EA) je nedílnou součástí efektivního řízení ICT z důvodu komplexity a složitosti celého aplikačního a infrastrukturního prostředí většiny organizací. Tato část ICT služeb je nutná i v případě „rychlé“ potřeby nasazovat stále nová řešení na základě požadavků byznysu a agilní metody vedení projektů a releasů – a to již od ideové fáze.
V případě, že se organizace touto aktivitou nezabývá vůbec, nebo jen okrajově, stává se provozování i nabídka služeb nepřehlednou, neúměrně drahou a vede naopak ke zpomalení vývoje.

více o službě >>

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...