IT strategie (nebo též ICT strategie) je plán aktivit IT útvaru v definovaném čase, sloužící k dosažení cílů organizace za použití IT nástrojů a IT procesů, které podporují hlavní a podpůrné firemní procesy.

ICT strategie popisuje, jakými technologiemi, v jakém časovém horizontu a za využití jakých zdrojů lze co nejlépe dojít k cílům byznys strategie.

Komu je služba určena

Managementu organizace
Výkonným vedoucím ICT provozu i rozvoje
Byznys garantům ICT
Koncovým uživatelům ICT služeb

Revize IT strategie je potřebná v rámci každoroční tvorby ICT rozpočtu. Pokud došlo v rámci byznysu ke změnám, je třeba je zanést i do ICT strategie.

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Pokud byznys strategie není definovaná písemné, lze v rámci potřeb IT útvaru vyjít z předpokladů hlavního předmětu podnikání organizace.

Na tvorbě ICT strategie se podílí v ideálním případě management organizace jako navrhovatel a schvalovatel požadavků na IT. Management daných požadavků je také následně sponzorem změn naplánovaných ve strategii k realizaci.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu v rámci aktualizace IT strategie a jejího plnění.

IT strategie (nebo též ICT strategie) je plán aktivit IT útvaru v definovaném čase, sloužící k dosažení cílů organizace za použití IT nástrojů a IT procesů, které podporují hlavní a podpůrné firemní procesy.

ICT strategie popisuje, jakými technologiemi, v jakém časovém horizontu a za využití jakých zdrojů lze co nejlépe dojít k cílům byznys strategie.

Komu je služba určena

Managementu organizace
Výkonným vedoucím ICT provozu i rozvoje
Byznys garantům ICT
Koncovým uživatelům ICT služeb

Revize IT strategie je potřebná v rámci každoroční tvorby ICT rozpočtu. Pokud došlo v rámci byznysu ke změnám, je třeba je zanést i do ICT strategie.

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Pokud byznys strategie není definovaná písemné, lze v rámci potřeb IT útvaru vyjít z předpokladů hlavního předmětu podnikání organizace.

Na tvorbě ICT strategie se podílí v ideálním případě management organizace jako navrhovatel a schvalovatel požadavků na IT. Management daných požadavků je také následně sponzorem změn naplánovaných ve strategii k realizaci.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu v rámci aktualizace IT strategie a jejího plnění.

IT strategie (nebo též ICT strategie) je plán aktivit IT útvaru v definovaném čase, sloužící k dosažení cílů organizace za použití IT nástrojů a IT procesů, které podporují hlavní a podpůrné firemní procesy.

ICT strategie popisuje, jakými technologiemi, v jakém časovém horizontu a za využití jakých zdrojů lze co nejlépe dojít k cílům byznys strategie.

Komu je služba určena

Managementu organizace
Výkonným vedoucím ICT provozu i rozvoje
Byznys garantům ICT
Koncovým uživatelům ICT služeb

Revize IT strategie je potřebná v rámci každoroční tvorby ICT rozpočtu. Pokud došlo v rámci byznysu ke změnám, je třeba je zanést i do ICT strategie.

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Pokud byznys strategie není definovaná písemné, lze v rámci potřeb IT útvaru vyjít z předpokladů hlavního předmětu podnikání organizace.

Na tvorbě ICT strategie se podílí v ideálním případě management organizace jako navrhovatel a schvalovatel požadavků na IT. Management daných požadavků je také následně sponzorem změn naplánovaných ve strategii k realizaci.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu v rámci aktualizace IT strategie a jejího plnění.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...