Společně s firmou ABRA jsme realizovali nastavení smluvních podmínek pro nasazení ERP do ČKD Kutná Hora, a.s. a následný start projektu de metodiky PRINCE2 a jeho předání do rukou interního projektového manažera. Současně jsme participovali na konzultacích vedlejšího projektu, který řešil implementaci projektové metodiky do organizace ABRA.

 

 

Projekt obsahuje pomoc při zavádění procesu v rámci Provozu IT v CETINu po rozdělení O2 na 2 firmy O2 a CETIN. Procesy Change management, Realese management a především Deployment management.

 


Pro Circon circle consulting, s.r.o. jsme dodávali krizové řízení projektu nasazení ERP systému (Microsoft Dynamics AX 2012). Projekt byl realizován jako agilní vývoj.
Podařilo se nám narovnat projektový přístup k řízení a zapojit zákazníka, kterým byla velko a maloobchodní firma, více do aktivit vedoucích k úspěšnému dokončení projektu.


V ČD Telematika a.s. jsme řídili interní projekt zaměřený na efektivní manažerský reporting s potenciálem dalšího rozvoje v oblasti vnitrofiremního centrálního reportingu. Dalším projektem vytvoření komplexního systému pro správu polohopisných dat ČD Telematika a.s – GIS a zajištění poloautomatického systému pro podporu agendy Vyjadřování a s tím souvisejících procesů a legislativních povinností – VEST.


V Českomoravské stavební spořitelně, a.s. jsme realizovali Strategii ICT a metodiku pro řízení životního cyklu této strategie.


V ČSOB Pojišťovně, a. s. vedeme projekty inovující a rozšiřující stávající produktové portfolio ČSOB Pojišťovny, která je členem KBC Group.

Pro společnost E.on pracujeme na implementaci nového distribučního portálu, který umožní komfortnější práci pro obchodníky i koncové zákazníky, současně splní technologické nároky na moderní aplikaci tohoto charakteru s potenciálem dalšího rozvoje.

V innogy jsme odřídili velký integrační projekt automatizace předávání dokumentace staveb od dodavatelů (ročně jde o cca 3 tisíce předávek s velkým objemem dokumentace, podléhající mnoha kontrolám).

Dalším projektem je implementace nového systému pro aukce plynových zásob.

 


V Medicon, a.s.  jsme řídili celou řada projektů jak inovačního provozního rázu, tak strategických změn.

 • Odprodej části podniku – vývoje NIS (Nemocní Informační Systém) k velkému hráči na trhu a uzavření následné servisní podpory.
 • Inovace HW / SW infrastruktury, výběr dodavatele virtualizace VMware – HW a SW.
 • Upgrade archivního PACS systému (snímky radiodiagnostiky), migrace fyzických serverů na virtuální, migrace dat
 • Nový ERP systém, výběr dodavatele nového ERP – vítěz Helios Orange, migrace dat ze starého účetního systému, můstky pro upload dat z NIS
 • Nasazení Business Portálu SharePoint, sdílení informací pro jednotlivé části firmy
 • Snížení nákladů na tisk, výběr dodavatele multifunkčních chodbových zařízení, zrušení valné části lokálních tiskáren

 


Pro MPO jsme realizovali benchmark IT rozpočtu podle metodiky Gartner.
Dále jsme pomáhali nastavit principy IT finančního managementu.

 


V Mountfield a.s. jsme připravili projektovou dokumentaci pro start velkého projektu celofiremního Microsoft Navision.
Zahájili jsme fázi analýza stávajícího stavu a definice nových požadavků, což zahrnovalo práci jak s nejvyšším management společnosti, tak 50 členným týmem projektu a s dodavatelem.

 


Předmětem zakázky bylo zmapování stavu řízení projektů a fungování IT společnosti.
Dále jsme řídili projekt PrepaiCard pro Slovensko a Lead management pro ČR a následně i Slovensko.
Podařilo se zpracovat proces a nasazení Change managementu jako chybějícího nástroje pro řízení změn v IT.
Dodali jsme sadu doporučení a projektové nástroje i do projektové kanceláře společnosti.


V RENAULTu jsme řídili jsme projekty přebírání portfolia aplikaci, řízení vývoje a změn aplikací světového výrobce automobilu Renault do správy pod hlavičkou firmy ASSIST spol. s r.o. Šlo jak o řízení projektů, tak provádění analýzy a průběžné hodnocení jednotlivci z týmů analytiků a programátorů firmy Assist spol. s r.o.


V  SONY Czech, spol. s r.o. proběhla celá řada projektů vývojářských a administrativních projektů

 • SALT – Sales through reporting, posílání pohybu prodejů a pohybu na skladě jednotlivým prodejcům
 • B2B – INTERNATIONAL šlo eCommerce řešení EDI
 • ANETA Intranet Application – portálové řešení
 • Formátovaný tisk z OPUS (Main frame application) a SAPu, instalace SMA serveru a JetForm pro formátovaný tisk, šablony a skripty
 • Migrace CCMail na MS Exchange
 • Přechod z Novel Netware na MS Windows NT, záloha dat, vytvoření nové struktury, migrace dat, logon skripty, práva, bezpečnost

 


Pro SPÚ jsme realizovali Analýzu rizik a  Byznys impact analýzu na základě požadavků znění Kybernetického zákona.


V ŠKODA PRAHA, a.s. proběhla celá řada projektů od strategických změn a outsourcingu provozních ICT služeb, přes transformaci společnosti v souvislosti se získáním zakázek obnovy elektráren pro ČEZ, a.s.

 • Vyčlenění části podniku podpory koncových uživatelů a jeho prodej včetně HW a SW novému partnerovy s uzavřením outsourcingové smlouvy a následné řízení vztahu s outsourcerem
 • Nasazení  EBS Oracle
 • Zavedení ITIL procesů
 • PR IT
 • Realizace ICT změn v souvislosti s reorganizacemi společnosti


V ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. proběhla celá řada projektů od outsourcingu provozních ICT služeb, přes transformaci společnosti, období technologického boomu v souvislosti se zakázkami obnovy elektráren CEZ, a.s. po obnovu celé infrastruktury, nasazení asi 100 nových aplikací včetně robustních databázových systémů, nasazení 3 ERP systémů v čase a dalších aktivit, plynoucích z role CIO, jako například:

 • Zavedení ITIL procesů
 • Zavedení PMO v organizaci
 • Nasazení SAP
 • Zavedení vendor managementu
 • Zavedení hodnocení dodavatelů
 • Vytvoření útvaru Rozvoj ICT
 • Vytvoření Strategie ICT
 • Nastavení ICT Governance
 • Zavedení ISMS
 • Realiazce ICT změn v souvislosti s reorganizacemi společnosti
 • atd.

 


Pro společnost Tieto dodáváme odborné kapacity z řad programátorů.

 


Pro společnost UniCredit Leasing CZ, a. s. jsme spolupracovali na velkém integračním projektu – implementace backend a frontedn klíčové firemní aplikace pro Českou a Slovenskou republiku. Součástí projektu byla také eliminace dílčích databázových systémů a jejich náhrada jednotnou platformou.


V ÚOHS jsme realizovali revizi Analýzy rizik a dodali soubor doporučení pro další kroky v oblasti ISMS.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...