it-merit-pan

7. 12. 2016, MOODs Boutique Hotel

Klimentská 28, 110 00, Praha 1, www.hotelmoods.com

REGISTRACE


Agenda:

09:45 – 10:00   Příchod + registrace účastníků

10:00 – 10:15   Zahájení (Jan Kypta, Peter Lechman, Jindřich Šavel)

10:15 – 11:00   Platforma Palo Alto Networks – Peter Lechman

11:00 – 11:45   AddNet – DDI/NAC nástroj pro správu rozsáhlých sítí – Jindřich Šavel

11:45 – 12:00   Dotazy

12:00 – 13:00   Oběd

 


 

AddNet – DDI/NAC nástroj pro správu rozsáhlých sítí

Jindřich Šavel, Novicom

Organizace se snaží najít další způsoby zabezpečení svojí sítě proti útočníkům. Investují tak do nástrojů pokročilé detekce a ochrany na perimetru nebo klientů a přitom zapomínají, že významná část útočníků nechodí domovními dveřmi, ale už čeká v předsíni či obýváku. Právě pro tento typ nezvaných návštěvníků je vhodné použít technologie společnosti Novicom. Řešení AddNet přináší možnost okamžité detekce zařízení v síti a jeho izolace. Přínos bezpečnostních funkcí řešení Novicomu (NAC) je dále umocněn možností integrace s nástroji pokročilé detekce, jako jsou systémy SIEM a NBA nebo nástroji pokročilé ochrany perimetru a klientů. V praxi je tak lokalizace a izolace zjištěného útočníka ve vnitřní síti dílo okamžiku. Neméně přínosnou částí řešení Novicomu je i výrazné zjednodušení síťové správy a zodolnění základních síťových služeb (DDI). Novicom přináší unikátní integrovanou infrastrukturu pro správu a provoz IP adresní a přístupové politiky.

 


 

Platforma Palo Alto Networks

Peter Lechman, Palo Alto Networks

V dnešním propojeném světě je každá společnost potenciálním cílem útočníků, bez ohledu na svoji velikost. Neustálé zdokonalování útočných technik a plně automatizované sdílení dat útočníky vyžaduje změnu tradičního přístupu k bezpečnosti. Společnosti uspějí pouze tehdy, pokud zvládnou nasadit a naplno využít složitou kombinaci bezpečnostních technologií, obvykle za cenu vysokých investičních nákladů. Velmi významnou roli v tradičním přístupu k bezpečnosti má stále manuální (a tudíž drahá) analýza incidentů a reakce na ně. Platforma Palo Alto Networks umožňuje vyřešit tento problém elegantně, s rozumným rozpočtem, a navíc plně automatizovaně, s důrazem na okamžitou prevenci všech kybernetických útoků a to úrovni sítě i koncového bodu.

 


loga

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...