Projektová kancelář (PMO) se rozumí souhrn pravidel a postupů, lidských zdrojů a vybavení, jejichž cílem je zajištění projektového řízení celého životního cyklu projektů, včetně zabezpečení úplné a správné projektové dokumentace v souladu s metodikami projektového řízení a interními předpisy zákazníka.

Důvodem proč zřídit PMO v organizaci bývá obvykle její růst a potřeba zpřehlednit systém rozvoje i v ICT. Tedy vědět nejen to, jakou změnu je potřeba zrealizovat, ale také kdo ji chce, kdo je za ni odpovědný, proč, co zněna přinese a jak se váže na okolní požadavky, procesy a systémy. Kolik bude organizaci v kontextu stát a kolik lidí pro její realizaci potřebuje.

V období růstu je takových zněm vždy mnoho a je potřeba začít je prioritizovat.

Dodáváme zákazníkům nejen soubor doporučení, jak implemetaci PMO uchopit a jaké kroky implementovat, ale spolupracujeme také na tvorbě projektové metodiky.

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci změny a tvorbě metodiky pro řízení projektů a celé PMO.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...