Role Business Relationship Managementu, nebo Business Relationship Managera (BRM), je relativně novou disciplínou v oblasti informačních technologií (IT) organizace. BRM je prostředník mezi IT a byznysem. BRM má značné znalosti a zkušenosti v záležitostech týkajících se IT a současně chápe potřeby podnikání. BRM je zodpovědný za pochopení podnikání, pomáha při stanovování priorit projektů.

Role BRM velice úzce spolupracuje s manažerem rozvoje ICT / hlavním architektem a CIO, neboť pomáhá podporovat potřeby byznysu v kontextu daných technologií, které organizace provozuje. Je tedy nutné, aby znal a podporoval principy definované v ICT strategii.

Z našeho pohledu je osvědčeným řešením spojení této role s PR IT, tedy s distribucí definovaných klíčových informací k zákazníkům (koncovým uživatelům).

Odpovědnosti BRM v příkladu

Spolupracuje na byznys zadání projektu a definici přínosů
Má vztah s interními technologickými týmy
Má vztah s externími dodavateli technologií
Identifikuje příležitosti pro provozní efektivitu
Účastní se Service Level Agreement (SLA) jednání
Spolupracuje s projektovými manažery při implementaci změn a pomáhá řešit problémy, vyhodnocuje přínosy
Je spoluodpovědný za celkovou dodávku řešení ve své oblasti
Má vztah s výzkumnými firmami

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu v rámci aktualizace procesů organizace a aktualizace činnosti BRM.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...