Outsourcing ICT služeb znamená vyčlenění podpůrných a vedlejších činnosti organizace a jejich zajištění pomocí smluvní dohody s dodavatelem, specializujícím se na danou oblast.

Naše služba zahrnuje:

Společně se zákazníkem vydělujeme aktivity ICT, u kterých outsourcing přinese finanční, technologické a organizační výhody nejen v krátkodobém, ale především střednědobém, resp. dlouhodobém horizontu.
Klademe značný důraz na zachování klíčového know-how interně v dané organizaci.
Upřednostňujeme fázový přístup k danému typu projektů, kdy je k požadovanému stavu služeb v průběhu projektu přechod v několika etapách.
Oddělujeme provoz a podporu systémů od administrace a vývoje pro dané systémy, jelikož aktivity v daných oblastech mají různý charakter, a tím i zpoplatnění (paušálně nebo v závislosti na počtu provedených zásahů).
V neposlední řadě v případě sdílení zodpovědnosti pro danou službu mezi zákazníkem a servisní organizací pomáháme definovat co nejpřesnější matici zodpovědnosti.

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci procesů outsourcingu a dle požadavku i výběr dodavatelů.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...