Předprojektová příprava je s IT MERiT skvělá výbava:

Naše služba zahrnuje níže uvedené aktivity, včetně dodání zkušených odborných kapacit v potřebném rozsahu.

Zajištění obsahu vstupní projektové dokumentace
Feasibiity study, POC
RFI a komunikace pro přípravu rozsahu s dodavateli
zajištění výběrového řízení na dodavatele a součinnost při hodnocení
zajištění schvalovacích procedur v organizaci
spololupráce s PMO organizace a dalšími odpovědnými útvary

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...