IT služby a IT procesy jsou součástí byznys procesů a jejich zpracování ovlivňuje výkonnost podniku, kvalitu jeho produktů a služeb a především prodejnost. Naší snahou je v tomto případě zamezit reaktivnímu přístupu organizace ke globálním změnám.

V momentu restrukturalizace organizace v souvislosti s jejím růstem, fúzí nebo útlumem výroby a změnou hlavního předmětu podnikání si firmy nechávají zpracovat analýzu nových procesů.

Žádný z existujících mezinárodních standardů řízení výkonnosti podniku však nedefinuje postup, jak vytvořit prosperující efektivní podnik ve všech oblastech činností. Reorganizace firem je náročná aktivita a zájem o kvalitu IT služeb bývá v těchto okamžicích odsunuta na druhou kolej. A to přesto, že pohled na změny organice z úhlu běžících IT služeb může zásadním způsobem ovlivnit implementaci globálních změn.

Naše společnost řeší promítnutí podnikových změn do IT tak, aby se staly hladce realizovatelnými. Do oblasti analýzy a návrhu patří:

 

Technologické vazby na stávající stav
Provázanost souvisejících dopadů do jednotlivých oblastí organizace
Identifikace konkrétních projektů
Rozfázování změn v čase podle potřeb organizace
Kapacitní / personální zátěž
Finanční zátěž
Rizika plynoucí z realizace i nerealizace

Příklady dalších změn v organizaci s dopadem do IT

Změny okolí

  • Legislativa, trh, společnost, nové koncepty řízení
  • Business Process Improvement
  • Knowledge Management
  • Chain Management…

Nové strategické formy a majetkové vztahy

  • Akvizice a strategické aliance
  • Řetězce
  • Globalizace…

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci procesů v IT úvaru.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...