Projektoví manažeři zajišťují činnosti spočívající v přípravě a řízení projektů podle standardních metodik PRINCE2, IPMA nebo PMI. Variantně poskytujeme také kapacity Administrátora a koordinátora projektu :

Definice role Projektového manažera

vedení projektů a projektových týmů,
definice, sestavení a řízení cílů a plánů projektu,
stanovení fází životního cyklu projektu,
sestavení rozpočtu projektu,
definice omezujících podmínek,
smluvní vyjednávání a smluvní dohled,
řízení a koordinace dodávek projektu,
řízení přejímacích řízení a procesů ověřování kvality projektových dodávek,
tvorba projektové dokumentace v souladu s obecnými zásadami vedení rozsáhlých projektů (např.: Projektový záměr, Studie proveditelnosti, Riziková analýza, Zadávací dokumentace, Smluvní dokumentace, Metodika kontroly projektu, Metodika řízení projektu, Referátníky, Zprávy o stavu, Monitorovací správy,…),
monitorování, hodnocení a oponentura výstupů projektu,
stanovení kontrolních bodů a definice měřitelných metrik pro jednotlivé kontrolní body,
průběžné vyhodnocování plnění plánu podle vývoje stanovených metrik,
řízení kvality projektu,
průběžná identifikace, vyhodnocování a řízení rizik projektu,
reporting stavu projektu,
vedení mezinárodních projektů,
koordinace multiprojektového prostředí,
průřezový reporting multiprojektového prostředí,
podpora garantů projektů v oblasti procesů a metodických postupů.

Definice role Administrátora a koordinátora projektu

organizační zajištění projektových porad včetně organizace, administrace, moderace, kontroly úkolů, odpovědností, apod.
pořizování, archivace a distribuce zápisů z projektových porad,
příprava a kompletace projektových podkladů,
podpora projektových manažerů v oblasti procesů a metodických postupů.
vedení projektových knihoven (ukládání a kontrola projektové dokumentace)
vedení pomocných projektových evidencí,

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...