IT governance je definovaná jako souhrn vztahů a procesů sloužících k řízení a kontrole organizace při používání informačních technologií a procesů, za účelem dosažení podnikatelských cílů, získání přidané hodnoty, to vše za současného udržování rovnováhy rizik a zisku.

V rámci této služby nastavujeme jednotlivé role v IT útvaru a návazně v ostatních útvarech organizace tak, aby systém řízení IT služeb vycházel z předpokladu, že za služby, které organizace provozuje je odpovědný vždy někdo na straně zákazníka.

IT si nevymýšlí služby samo pro sebe, proto je řízení potřeba provázat tak, aby bylo jasné:

Kdo chce jakou službu?
Proč takovou službu chce – jaké procesy organizace jsou službou podporovány /a kdo je za ně odpovědný?
Kdo je schvalovatelem na strany byznysu a kdo na straně IT?
Kdo je garantem na straně byznysu?
Kdo je aplikačním správcem za IT?
Kdo je dodavatelem / subdodavatelem?
Jaké workflow je potřeba definovat v rámci servicedesku?

Způsob realizace

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu v rámci aktualizace procesů.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...